TEST - SQL

Otázka 0

Vypíšte Meno a Priezvisko zamestnancov (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 1

Vypíšte unikátne čísla oddelení z tabuľky employees (podľa department_id vzostupne)

Otázka 2

Vypíšte celkovú sumu potrebnú na platy

Otázka 3

Vypíšte minimálny a maximálny plat

Otázka 4

Vypíšte primerný plat a počet platov na vyplatenie

Otázka 5

Vypíšte mená zamestnancov veľkými písmenami (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 6

Vypíšte akronym zamestnanca (prvé 2 znaky z mena) (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 7

Napíšte select na vypočítanie výsledku 171*214+625

Otázka 8

Vypíšte meno a priezvisko zamestnanca v jednom stĺpci z tabuľky employees (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 9

Vypíšte meno a priezvisko zamestnanca a ich dĺžku dokopy (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 10

Vypíšte meno, priezvisko a plat zamestnanca, ktorý plat nemá medzi 10 000 a 15 000 (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 11

Vypíšte meno, priezvisko a id oddelenia zamestnanca, ktorý je v id oddeleni 30 alebo 100 (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 12

Vypíšte meno, priezvisko, id oddelenia a plat zamestnanca, ktorý plat nemá medzi 10 000 a 15 000 a je z oddelenia id 30 alebo 100 (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 13

Vypíšte meno, priezvisko, dátum nástupu zamestnanca, ktorý nastupil v roku 1987 (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 14

Vypíšte meno zamestnanca, ktorý ma v mene b aj c (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 15

Vypíšte priezvisko zamestnanca, ktorý ma priezvisko dlhé presne 6 znakov (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 16

Vypíšte priezvisko zamestnanca, ktorý má v priezvisku na 3. mieste písmeno e (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 17

Vypíšte rozdiel medzi maximálnym a minimálnym platom

Otázka 18

Vypíšte id manažera a plat jeho zamestnanca s najnižším platom (poznámka: keď manager_id=0 tak zamestnanec nemá manažéra) (podľa platu zostupne a pri rovnakých platoch podľa manager_id vzostupne)

Otázka 19

Vypíšte id oddelenia a súčet platov za dané oddelenie (podľa súčtu vzostupne)

Otázka 20

Vypíšte profesie a ich priemerny plat, okrem profesie programátor (podľa job_id vzostupne)

Otázka 21

Vypíšte id oddelenia, priemerný plat a počet zamestnancov v oddelení, ale len pre oddelenia s viac ako 10 zamestnancami (podľa department_id vzostupne)

Otázka 22

Vypíšte informácie o zamestnancoch pracujúcich v meste London (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 23

Vypíšte id a priezvisko zamestnanca a id a priezvisko jeho manažéra (podľa id zamestnanca vzostupne)

Otázka 24

Vypíšte meno, priezvisko a datum prijatia zamestnancov prijatých po zamestnancovi s priezviskom Jones (podľa id zamestnanca vzostupne)

Otázka 25

Vypíšte názov oddelenia, počet zamestnancov v ňom (podľa názvu vzostupne)

Otázka 26

Vypíšte meno, priezvisko, dátum prijatia, plat a počet dní od prijatia do zamestnania manažérov, ktorý sú v práci viac ako 500 dni (podľa id zamestnanca vzostupne)

Otázka 27

Vypíšte názov pozície, meno a rozdie medzi jeho platom a minimálnym platom pre jeho pozíciu (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 28

Vypíšte meno, priezvisko, id oddelenia a názov oddelenia v ktorom pracuje (podľa employee_id vzostupne)

Otázka 29

Vypíšte meno, priezvisko a plat zamestnancov s vyšším platom ako zamestnanec s priezviskom Bull (podľa employee_id vzostupne)