Konceptualny navrh I.

 • Napísať špecifikáciu požiadaviek
 • Určiť entity
 • Určiť atribúty
 • Nakresliť ER a ERA diagram
 • Určenie a zakreslenie Kardinality
 • Určenie a zakreslenie Parciality
 • Určenie úplnosti Parciality
 • Vytvoriť Matrix diagram

Užitočné linky


Základný ER/ERA Diagram

basic era
Na stiahnutie: Základný ER/ERA diagram [pdf]

Kardinality vs. Parcialita

kardinalitavsparcialita

Kardinalita a Parcialita

ER diagram
Na stiahnutie: ER diagram [pdf]
ERA diagram
Na stiahnutie: ERA diagram [pdf]

Úplnosť parciality

Účastní se entita vztahu, říkáme, že je členem vztahu. Někdy má entita předepsanou účast ve vztahu, tj. členství je povinné, např. zaměstnanec musí být zaměstnán na nějakém oddělení. Jindy se entita do vztahu zapojovat nemusí, členství je nepovinné, např. oddělení může existovat i bez zaměstnanců. Povinné členství ve vztahu je velmi důležité integritní omezení: vyjadřuje, že entita nemůže existovat bez zapojení do vztahu s druhou entitou.
Zdroj: Databázové systémy 2, Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D.

Parcialita je úplná ak môže existovať aj bez zapojenia sa do vzťahu z druhou entitou. Ak Parcialita je rovná 1.

Úloha 1

Knižnica má oddelenia. Každé oddelenie môže mať niekoľko kníh. Ak kniha nie je vypožičaná, tak môže byť len v jednom oddelení. Knihu si môžu vypožičať čitateľia. Kniha súčasne môže byť vypožičaná len jedným čitateľom. Čitateľ môže mať vypožičaných viac kníh.

Úloha 2

Napište špecifikáciu podľa ER diagramu.

Riešenie

 • Jedna univerzita má niekoľko študentov. - Na univerzite študuje viacero študentov.
 • Univerzita má niekoľko učiteľov.
 • Univerzita má niekoľko predmetov.
 • Učiteľ má niekoľko predmetov.
 • Učiteľ vyučuje práve na jednej univerzite.
 • Študent študuje práve na jednej univerzite.
 • Študent má zapísaných niekoľko predmetov.
 • Študent sedí na jednej stoličke.
 • Predmet sa vyučuje len na jednej univerzite.
 • Predmet je vyučovaný len jedným učiteľom.
 • Predmet môže študovať niekoľko študentov.
 • Predmet je vyučovaný práve v jednej miestnosti.
 • V miestnosti sa môže vyučovať viacero predmetov.
 • V miestnosti sa môže nachádzať niekoľko stoličiek.
 • Na stoličke sedí súčasne iba jeden študent.
 • Stolička sa nachádza iba v jednej miestnosti.

Matrix diagram

matrix diagram