MySQL - databáza

Určenie typu databázy

Na cvičeniach a TESTE budeme používať MySQL nainštalovanú v Docker kontainery.


SQL Príkazy

SQL príkazy sa delia na:

  • Data Definition Statements ( ALTER, CREATE, DROP, TRUNCATE, RENAME, ... )
  • Data Manipulation Statements ( DELETE, INSERT, LOAD, REPLACE, SELECT, UPDATE,... )
  • Transactional and Locking Statements ( START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, ... )
  • Replication Statements
  • Prepared Statements
  • Compound Statement Syntax ( BEGIN, END, DECLARE,...)
  • Database Administration Statements ( SHOW, ... )
  • Utility Statements ( USE, DESCRIBE, ...)

Viac informacii na : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-statements.html [zdroj]


Nastavenie MySQL

Použite Docker File v repozitári na vytvorenie kontaineru, v ktorom bude bežať MySQL. Návod ako použiť Docker file a ako nakonfigurovať kontainer pre použitie je v komentároch.


Zdroje