Databazove systemy 2022

Terminy nahrady cviceni 2022

  • Treba sledovať v prípade potreby bude aktualizované.

Hodnotenie druhej časti cvičení

  • Počet bodov za SQL test: 30

Skúška je hodnotená podľa platnej klasifikačnej stupnice, na absolvovanie predmetu je potrebných minimálne 56 bodov.

Vyučujúci a konzultačné hodiny

Cvičenia:

  • Ing. Maroš Čavojský, konzultácie online štvrtok 17:00 - 18:50 MS Teams.

Plán cvičení

  1. Jazyk SQL - SQL zaklady, inštalácia programov
  2. Jazyk SQL - SQL základy
  3. Jazyk SQL - SQL pokročilejšie funkcie
  4. Jazyk SQL - SQL pokročilejšie funkcie
  5. Jazyk SQL - SQL príprava na test
  6. TEST SQL

Hodnotenie

Z testu SQL je možné získať 30 bodov.
Pocas cviceni bude cviciaci vyvolavat studentov a ich za vykon (vedomosti) bude hodnotit bodmi. Pocas jedneho vyvovalnia je mozne ziskat max. 2 body.
Student moze takto ziskat maximalne 4 body za cvicenia.
Celkovo môže student získať max 30 bodov za cvicenia v druhej polovici semestra.
Zápočet automaticky nebude udelený v prípade kopírovania, podvádzania na testoch a neospravedlnenej neúčasti na cvičeniach.

Typy databaz

db types

Zdroj: https://education.dellemc.com/content/dam/dell-emc/documents/en-us/2016KS_Aziz-Welcome_to_NoSQL.pdfdb types

Užitočné linky